Strefa klienta - RTK Group

RTK Group
Patrzymy
szerzej
niż inni!
Przejdź do treści

Menu główne:

Strefa klienta


URZĘDY - rejestracja & weryfikacja podmiotów

Rejestr REGON
wyszukiwarka podmiotów gospodarczych

CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
osoby fizyczne

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy
osoby prawne

Rejestry handlowe w państwach członkowskich UE

URZĘDY SKARBOWE I PODATKOWE

Portal Podatkowy - USŁUGI (czynny VAT, sprawdzenie NIP, deklaracje)

Unia Celna i podatkowa - System wymiany informacji o VAT

NIERUCHOMOŚCI

Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
Elektroniczne Księgi Wieczyste

GEOPORTAL - Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennych (KIIP)

INTERPRETACJE, ORZECZENIA, INFORMACJA

Interpretacje podatkowe

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

POJAZDY

CEPIK - Raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów

UFG - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

POZOSTAŁE INFORMACJE i REJESTRY

URE - Rejestr Przedsiębiortsw Energetycznych Koncesjonowanych

KŚT - Klasyfikacja środków trwałych

ZUS - Usługa poświadczania wydanych zaświadczeń o niezaleganiu

+48 604 600 077 (mobile)
+48 22 734 15 86 (fax)
RTK Group
ul. L. Teligi 12 lok. 23
05-827 Grodzisk Mazowiecki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego